przypomnienie hasła

Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu kibole24.pl, oraz zawiera zastrzeżenia dotyczące praw autorskich i politykę prywatności.
 2. Portal zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
 3. Korzystając każdorazowo z usług Portalu www.kibole24.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i jednocześnie akceptuje ostanowienia Regulaminu.

 4. § 2 Słownik pojęć użytych w regulaminie

  1. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, korzystająca z usług Portalu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Portal- strona internetowa kibole24.pl.
  3. Redakcja - osoby współpracujące z Portalem
  4. Zasoby - materiały prezentowane na stronie, dodawane przez użytkowników Portalu i zaakceptowane przez moderatorów (w szczególności artykuły, filmy video oraz galerie zdjęć).

  § 3 Polityka dotycząca gromadzenia przez Portal danych o Użytkownikach

  1. Do korzystania z usług Portalu konieczne jest, aby przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez Użytkownika, a służą jedynie ułatwieniu korzystania z Portalu. Pliki cookies moga być równiez pozostawiane przez współpracujące z portalem systemy reklamowe. Dane pozyskane przy pomocy plików cookies w Portalu w szczególności wykorzystywane są do:
   • obsługi trwałego zalogowania użytkownika na danym komputerze (pozwalają na poprawne rozpoznawanie Użytkownika po zakończeniu procesu rejestracji, uprzednim zalogowaniu i zaznaczeniu opcji "Zapamiętaj mnie"),
   • przeprowadzania sond internetowych (zapamiętanie raz udzielonych odpowiedzi),
   • oceniania zasobów (Użytkownik może oddać tylko raz oddać głos na dany zasób),
   • oceniania komentarzy (Użytkownik może oddać tylko raz oddać głos na dany komentarz),
   • generowania statystyk popularności serwisu,
   • celów związanych z prezentacją reklamy w portalu.
  2. Dane dotyczące kont Użytkowników oraz ich profili przechowywane są w bazie danych.
  3. Hasła do kont Użytkowników przechowywane są w bazie danych w formie zaszyfrowanej.
  4. Portal zapisuje numery IP komputerów Użytkowników, którzy korzystają z Portalu.

  § 4 Zasady świadczenia usług

  1. Usługi świadczone przez Portal mają charakter bezpłatny.
  2. Do usług bezpłatnych należą:
   • rejestracja w portalu oraz korzystanie z indywidualnego konta,
   • przeglądanie profili innych użytkowników oraz edycja swojego profilu
   • przeglądanie oraz wyszukiwanie zasobów (artykułów, filmów oraz galerii)
   • możliwość dodania własnych materiałów, budując tym samym zasób wiedzy o polskich ruchu kibicowskim,
   • komentowanie zasobów,
   • oceniania zasobów oraz komentarzy.

  § 5 Treści na Portalu

  1. Kibole24.pl jest portalem społecznościowym skupiającym polskich kibiców. W tym miejscu mogą się oni ze sobą komunikować, przeglądać Zasoby związane z kibicowaniem, dodawać własne Zasoby oraz oceniać i komentować Zasoby innych użytkowników.
  2. W przypadku gdy treści dodane przez Użytkownika naruszają prawa innych podmiotów, należy poinformować o tym redakcję Portalu w celu niezwłocznego usunięcia Zasobu.
  3. Odpowiedzialność za treści dodane przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
  4. Komentarze Użytkowników są przechowywane przez Portal w bazie danych i podlegają moderacji.
  5. Celem dyskusji prowadzonych na łamach portalu nie są wzajemne kłótnie, wulgaryzmy czy obrażanie drugiej osoby. Wszelakie przejawy agresji skutkować będą trwałym i natychmiastowym zbanowaniem konta Użytkownika, wraz z usunięciem jego wypowiedzi.
  6. Zasoby dodane na Portalu przez Użytkowników z chwilą ich publikacji stanowią integralną część Portalu.

  § 6 Redakcja Portalu

  1. Redakcja Portalu zobowiązuje się do:
   • dbania o dobry wizerunek Portalu,
   • zamieszczania aktualnych informacji dotyczących subkultury kibicowskiej, zachowując przy tym przepisy prawa (ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych),
   • moderownia oraz publikowania Zasobów dodawanych przez użytkowników, które nie łamią niniejszego regulaminu.
  2. Redakcja zastrzega sobie prawo do:
   • edytowania treści zasobów wysyłanych przez Użytkowników również z odmówieniem opublikowania Zasobu bez podania przyczyny.
  3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
   • problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeśli powstały na wskutek działań osób trzecich lub też wskutek zdarzeń, którym Redakcja nie mogła zabiec,
   • przerwy w świadczeniu usług przez Portal, które zaistniały z przyczyn technicznych (takich jak konserwacja lub wymiana sprzętu),
   • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji,
   • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Portalu przez Użytkownika,
   • niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu przez Użytkowników.

  § 7 Ochrona własności intelektualnej

  1. Umieszczone w treści Portalu nazwy i herby klubów zostały użyte w celach informacyjnych.
  2. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do materiałów, fotografii, elementów graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz prawnych właścicieli (autorów, fotoreporterów, programistów).
  3. Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiałów zawartych w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Portalu. Zabronione jest w szczególności kopiowanie ich części lub całości, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.

  § 8 Polityka prywatności

  1. Użytkownicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych w zakresie potrzebnym wyłącznie do skorzystania z usług Portalu, w tym do komunikacji pomiędzy nimi, a Portalem. Korespondencja może zawierać materiały reklamowe, promocyjne i sponsorowane.
  2. Portal jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym do nieprzekazywania danych osobowych osobom trzecim bez zgody Użytkowników. Portal nie prowadzi zbioru danych osobowych.
  3. Dla korzystania z usług Portalu należy się zarejestrować w Portalu, podając unikatowy login oraz swój adres email, na który zostanie przesłana wiadomość umożliwiająca aktywację Użytkownika.
  4. Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła. Ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z osobistego konta, a także wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia konta lub hasła lub jego udostępnienia osobom trzecim.
  5. W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w Internecie, na stronach Portalu mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.
  6. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyty Użytkowników w serwisie Portal korzysta z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami Użytkowników i w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą zainteresować Użytkownika.
  7. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić swoje dane dotyczące konta Użytkownika edytując profil Użytkownika. Portal przechowuje tylko aktualne dane Użytkownika. Zdeaktualizowane dane Użytkownika po edycji nie są przechowywane.
  8. Użytkownik może również w każdej chwili wyrazić prośbę o usunięcie konta w Portalu wysyłając email na adres ultras_polska@wp.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

  § 9 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
  2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu.